processing

Wandelen en fietsen

Mountainbiken

In het duin zijn veel mensen actief. Vooral wandelaars en fietsers, waaronder ook mountainbikers. Om de onderlinge hinder tussen hen te verminderen, zijn er afspraken gemaakt. Deze zijn door de provincie vastgesteld.  De afspraak houdt in dat fietsers – dus ook mountainbikers – elke dag van zonsopkomst tot 10.30 uur welkom zijn op een groot deel van de onverharde paden. Sommige delen van het duin zijn en blijven ontoegankelijk om kwetsbare en bedreigde dieren en planten te beschermen. Dit zijn vooral de open duingebieden. Op de verharde paden kunnen fietsers de hele dag terecht.

Tot 10.30 uur is de kans aanwezig dat wandelaars en fietsers elkaar op de onverharde paden tegenkomen. Het is en blijft een kwestie van delen en rekening met elkaar houden. Dat houdt in dat de mountainbikers af en toe in de remmen moeten. Wandelaars en trimmers zullen soms een stapje opzij moeten doen. Wandelaars die nog meer rust willen, kunnen kiezen voor gebieden die voor fietsers niet toegankelijk zijn. Na 10.30 uur hebben de wandelaars de onverharde paden voor zichzelf.
Fietsers en wandelaars gebruiken samen de verharde paden. Ook hier geldt dat het belangrijk is rekening met elkaar te houden. Als wandelaars zorgen dat de fietser kan passeren en als de fietser zijn snelheid aanpast, is er plaats voor beiden.
Zowel bij de entrees als in het gebied wordt aangegeven welke onverharde paden tot 10.30 uur toegankelijk zijn voor fietsers.
N.B.: Toegangspaden naar uitzichtduinen zijn alleen voor wandelaars bedoeld. Gelet op de risico’s voor wandelaars, zijn deze paden voor fietsers niet toegestaan.

Wandelen

De Duinen bieden bescherming tegen de zee, spelen een belangrijke rol bij de drinkwaterzuivering en vormen een buitengewoon waardevol natuur en recreatiegebied. Van oudsher gebruiken kustbewoners het duinterrein ook op allerlei manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Jaarlijks levert PWN 100 miljoen m3 zuiver en betrouwbaar drinkwater aan 700.000 particulieren, bedrijven en instellingen.

PWN beheert zo’n 7300HA duin en natuurgebied in Noord Holland, deze gebieden hebben een grote nationaal en internationaal erkende natuurwaarde, spelen een belangrijke riol bij de waterzuivering en herbergen een buffervoorraad drinkwater om noodsituaties op te kunnen opvangen. In deze drukbevolkte provincie vervullen ze bovendien een onmisbare recreatieve functie.

Vanuit Wijk aan Zee starten verschillende wandel en fietsroutes door dit prachtige gebied:

Wandelroutes worden aangegeven in verschillende kleuren:

wandelen-wijkaanzee

Rode route: ‘t rondje van Boreel

Lengte wandelroute 5,5 km

De familie Boreel was de eigenaar van een stuk duin, waar u doorheen loopt. Er is veel hoogte verschil in de wandeling. U kunt genieten van enkele weidse vergezichten

 

Groene route: Zeedorpenpad

Lengte wandelroute: 3 km

Hier ziet u de hand van de mens terug in het landschap. Dat is te zien, omdat er weinig oudere bomen zijn. Die zijn in het verleden gekapt door mensen. Ook enkele voormalige groenten en bollen landjes zijn nog steeds te herkennen. Dit typische landschap met bijzondere begroeiing, waterpartijen en vogelsoorten noemt men een zeedorpenlandschap.

 

Oranje route: Van de rellen naar de Vlotter

Lengte wandelroute: 15 km

De route loopt langs een gevarieerd landschap van loof, dennen en eikenhoutbos. Een deel loopt door Roodaam, een bosreservaat waar al jaren lang geen beheer wordt uitgevoerd en de natuur zijn gang mag gaan. De bij het huis horende naam Vlotter dankt zijn naam aan het gekapte hout, dat daar in het water gevlot werd; men bond de stammen bijeen tot een vlot en legde dat in het water. Rel is een oude benaming voor een beek.

Voor fietsroutes wil u doorzetten naar de nationale fietsersbond, hier kunt u verschillende routes plannen voor de fiets

plan bijvoorbeeld een rondje

Wijk aan Zee –> Castricum –> Wijk aan Zee

Wijk aan Zee –> Bloemendaal –> Wijk aan Zee

Wijk aan Zee –> Bergen –> Wijk aan Zee

een legio aan fietsroutes kunt u hier vinden:

 

http://www.fietsersbond.nl/op-fiets/fietsroute-planner

 

Translate »